Totus Tuus ? Modlitwa zawierzenia Maryi

Matko Boża Zawierzenia,
Ojciec Święty ? Papież Polak,
ten, który modlił się po polsku,
a teraz jest świętym dla świata,
krótkim zawołaniem ? Totus Tuus,
? powiedział Ci wszystko.

Matko mojej wiary,
Matko mojej nadziei i miłości,
nie umiem Ci słowami
wypowiedzieć mojego pragnienia,
a pragnę Ci zawierzyć siebie,
moje myślenie, moją pracę,
wszystkich, których kocham,
i wszystko, co jest moje.
Niech wszystko będzie Twoje.
I ja chcę być Totus Tuus.
Wiem, że to jest ufność, aż do krwi,
ale ufam i kocham.

Ciężko jest mi, Matko!
Zawodny jest człowiek.
Zdaje mi się, że całe piekło
rozwarło się przeciwko tym,
którzy są Chrystusowi,
i przeciwko mnie.
Matko, okaż, że jesteś Matką!
Zdepcz głowę węża, moc szatana
i niech już przyjdzie
Królestwo Twego Syna.
Matko, wierzę Ci, ufam Tobie
i kocham Cię: o dobrotliwa,
o miłosierna, o słodka
Panno Maryjo,
Amen.