Modlitwa za kapłanów

Dobry Ojcze, dziękuję Ci za kapłanów, których powołałeś do pięknej i zaszczytnej służby. Dziękuję za ich pozytywną odpowiedź na Twój głos, dziękuję za ich świadectwo wiary. Ich służba jest trudna, bo tak łatwo jest popaść w rutynę, tak łatwo zgubić dar wiary, tak łatwo z modlitwy uczynić rytuał wypowiadania pustych słów. Dlatego dzisiaj Twojej opiece zawierzam tych, których wybrałeś.

Święty Jan Paweł II często jako wzór kapłana stawiał proboszcza z Ars. Tak o nim pisał: ?Święty Jan Maria Vianney Mszę Świętą odprawiał w skupieniu, dając wyraz szczególnego uwielbienia podczas Przeistoczenia i Komunii Świętej. Z głębokim przekonaniem mówił: ?Przyczyną upadku kapłana jest brak skupienia podczas Mszy Świętej!?.

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Twojego kapłana, proszę Cię, Ojcze, ożyw wiarę księży, braci i sióstr zakonnych. Niech swoje powołanie wypełniają z niegasnącym entuzjazmem. A tym, którzy zgrzeszyli i stali się przyczyną zgorszenia innych, daj łaskę nawrócenia. Amen.