Modlitwa kobiety w stanie błogosławionym

Dobry Ojcze, Ty jesteś dawcą życia! Dziękuję Ci za ten cudowny dar nowego życia, mojego dziecka, które żyje we mnie. Ty wiesz, jak wiele we mnie niepewności i lęku. Dlatego Tobie zawierzam czas ciąży, Tobie oddaję czas porodu. Niech we mnie dzieje się Twoja wola.

Święty Jan Paweł II uczył, że ?kobiet-matka uczestniczy w tajemnicy życia. Bóg jest Dawcą każdego życia i wszystko, co żyje, podlega ojcowskiej pieczy Boga. Stąd też dziecko żyjące w łonie swej matki żyje równocześnie w Bogu. U Boga matka znajduje łaskę miłości i duchową siłę do macierzyńskiej ochrony życia poczętego i życia rozwijającego się?.

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża kochającego dzieci, proszę Cię, Ojcze, daj mi dużo siły, abym umiała być dobrą matką i umiała prawdziwie kochać moje dziecko. Daj też zdrowie dla mnie i dla mojego dziecka. Spraw, abym potrafiła ukazać mu Twoją miłość. Amen.