Modlitewnik

 

?Mamy modlić się, gdy inni przeklinają.
Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić.
Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą.?
bł. Jerzy Popiełuszko

Modlitwa do Zbawiciela

Modlitwa Jana Pawła II do Chrystusa Zbawiciela

Modlitwa przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela

Modlitwa przed wejściem do internetu i na katolickie Forum Online

O dobrą modlitwę

Modlitwa kobiety w stanie błogosławionym

Modlitwa małżonków o dar potomstwa

Modlitwa o dar pracy

Modlitwa o pokój

Modlitwa rodziców za dzieci

Modlitwa za chorych

Modlitwa za ludzi starszych

Modlitwa za kapłanów

Totus Tuus – Modlitwa zawierzenia Maryi