Historia

RYS HISTORYCZNY
Parafia została erygowana 15 lutego 1985 r. przez biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka (pismo z dnia 19 stycznia 1985 r.). Nabożeństwa do 18 maja 1996 r. sprawowano w tymczasowej kaplicy.
Zezwolenie na budowę kościoła i zatwierdzenie planów parafia otrzymała 31 października 1989 r. Budowę kościoła rozpoczęto 24 kwietnia 1990 r. Jesienią 1993 r. dokończono budowy w stanie surowym, dach pokryto blachą. (Plebanię ukończono w 1987 r.). Prace te wykonano dzięki ofiarności parafian i staraniem pierwszego proboszcza, ks. Jana Leksa.
Od kwietnia 1994 r. troskę nad kontynuowaniem dzieła budowy i wyposażenia wnętrza świątyni przejął ks. Stanisław Straż, poprzedni proboszcz. Msze św. i nabożeństwa już w nowym kościele zaczęto odprawiać 19 maja 1996 r. w dniu Pierwszej Komunii św. dzieci. Kościół pobłogosławił i poświęcił stacje Drogi Krzyżowej 14 września 1997 r. w odpust parafialny Ks. Bp Ordynariusz Adam Śmigielski. Tenże biskup konsekrował kościół dnia 14 września 2000 r. w czasie Wielkiego Jubileuszu. Z dniem 1 lipca  2014 r. obowiązki proboszcza przejął ks. Stanisław Litwa.

DZIEŁA SZTUKI
figury na ścianie frontowej prezbiterium: Najświętszy Zbawiciel, N. M .P. i Archanioł Gabriel w scenie Zwiastowania;
– tryptyk Boże Narodzenie Ostatnia Wieczerza i Ukrzyżowanie tworzące frontowe ścianki tabernakulum ? prace współczesnego znanego śląskiego artysty Zygmunta Brachmańskiego;
obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy w bocznej kaplicy prof. Stanisława Adamka z Sosnowca;
Droga Krzyżowa autorstwa Jana Sudera.

STAN MATERIALNY
Kościół parafialny jest już po konsekracji (14 września 2000 r.) i ma pozwolenie na użytkowanie. Wewnątrz marmurowa posadzka z ogrzewaniem podłogowym, ołtarz, ambonka, chrzcielnica i portal wykonane również z marmuru. Nowe pancerne tabernakulum (projekt prof. Z. Brachmańskiego), podwójna, umeblowana zakrystia ? na parterze dla księży, na piętrze ? dla ministrantów, wyposażona w wystarczającą liczbę szat i naczyń liturgicznych. Plac przykościelny w znacznym stopniu uporządkowany ? pozwala na dalsze jego zagospodarowanie. Nowe schody wejściowe do kościoła. Na wieży 300 kg dzwon na pamiątkę Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa i 15-lecia parafii.