Rozporządzenie Biskupa Sosnowieckiego obowiązujące od dnia 30 maja 2020 r.

W załączeniu (tutaj) zamieszczamy Rozporządzenie Biskupa Sosnowieckiego obowiązujące od 30 maja 2020 r. Prosimy o zapoznanie.